Na życzenie klienta zajmujemy się organizacją indywidualnych szkoleń informatycznych zarówno dla administratorów, osób technicznych jak i pozostałej kadry pracowniczej. Szkolenia mogą być organizowane w siedzibie Klienta lub w innym ustalonym miejscu. Naszą praktyką jest poznanie potrzeb poprzez indywidualny wywiad i konsultację z klientem.

Podejmujemy się również wyzwań w postaci wdrożeń sprzedawanych przez nas produktów, jak i ogólnych rozwiązań skupiających się na produktach Microsoft i nie tylko. Nasi wdrożeniowcy i kadra szkoląca to osoby wykwalifikowane, posiadające duże doświadczenie, potwierdzone licznymi certyfikatami, w tym certyfikaty trenerskie Microsoft.

By podsumować i utwierdzić się w przekonaniu posiadania odpowiedniego poziomy bezpieczeństwa w swojej firmie proponujemy usługi audytu. Osoby realizujące te usługi również mogą pochwalić się szeregiem referencji znaczących i zadowolonych klientów. Każdy audyt kończy się obszernym raportem i sugestiami działania.

Audyt bezpieczeństwa aplikacji WWW

Audyt aplikacji www pozwala wykryć błędy i luki aplikacji zanim zostanie wystawiona na świat gdzie może być narażona na ataki sieciowe.

Testy penetracyjne infrastruktury sieciowej

Testy penetracyjne dają informację o poziomie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w organizacji klienta.

Audyt portali internetowych

Weryfikuje poziom bezpieczeństwo portalu pod kątem występowania nieprawidłowości i błędów programistycznych.

Audyt powdrożeniowy

Audyt stwierdzający czy nowe rozwiązania zostały wdrożone prawidłowo oraz czy założone cele zawarte w umowie zostały zrealizowane.

Audyt wydajnościowy aplikacji WWW

Audyt ten pokazuje jak zachowuje się aplikacja w czasie ruchu sieciowego będącego odzwierciedleniem  danego ruchu produkcyjnego.

Audyt funkcjonalny

Audyt funkcjonalny daje możliwość oceny stopnia wykorzystania aplikacji wdrożonego oprogramowania na każdym poziomie wykorzystania przez system.

Audyt bezpieczeństwa aplikacji desktopowych

Audyt klientów końcowych – sprawdza mechanizmy uwierzytelniania, które zostały zaprogramowane w danej aplikacji.

Audyt oprogramowania

Audyt zakończony jest szerokim raportem, dającym między innymi pełną listę zainstalowanego oprogramowania na danych stanowiskach, listę wszelkich licencji, jak również wykaz rozbieżności między tymi wynikami.

Audyt bezpieczeństwa aplikacji - kodu

Audyty bezpieczeństwa danego oprogramowania przed włamaniem z kompletnymi raportami odnoszącymi się do słabości systemów zabezpieczeń i licencjonowania oprogramowania ze wskazaniami jakie zmiany należy zastosować.